<< Zpět

 

  Česky: , English:

ET-58

Programovatelný kalkulátor

Kalkulátor ET-58 je klon programovatelného kalkulátoru TI-58/TI-59 firmy Texas Instruments, s procesorem ATmega328P. Kalkulátor je nabízen jako komerčně prodávaná stavebnice (nabízeno např. na Aukro). Zde uvedené popisy slouží především jako návod k sestavení a použití stavebnice. Není zde uveden firmware kalkulátoru, ten je dodáván pouze jako součást stavebnice. Avšak volně k dispozici je firmware kalkulátoru ET-57 (pro procesor ATmega88), se kterým tento kalkulátor bude fungovat jako klon kalkulačky TI-57 (zdrojový kód ET-57 je uveden níže).

uživatelská příručka: ET58_User_Manual_CZ.pdf
návod k sestavení kalkulačky:
ET58_Sestaveni.pdf
výkres rozmístění součástek pro montáž:
ET58_Mounting.png

--------------------- další downloady ---------------------

částečný překlad do EN (po str. 71): ET58_User_Manual_EN.pdf
manuály v PDF a DOC formátu:
ET58_help.zip
zdrojové kódy vestavěného knihovního modulu:
ET58_module.zip
plexi v DXF formátu:
calc_plexi.zip
schéma a plošný spoj pro Eagle Free (pozor, C1 změnit na 220 uF!):
ET58_diagram.zip
grafické podklady (schéma, plošný spoj, klávesnice):
ET58_png.zip
zdrojové kódy klonu ET-57 pro ATmega88:
ET-57

 

 

 

 

Výčet vlastností:

• Procesor ATmega328P (4 MHz, 32 KB ROM, 2 KB RAM)
• Napájecí napětí 2.5 V (z baterie) až 5.5 V (z USB konektoru).
• Přesnost výpočtů 19 číslic
• Zobrazení údaje až na 14 platných číslic
• Exponent 4 číslice, rozsah +- 9863
• 1000 programových kroků uživatelského programu v EEPROM (uchování programu i bez baterie)
• 110 datových registrů
• 16 řídicích HIR registrů
• Dvouřádkový LCD displej (2 x 16 alfanumerických znaků)
• 45 tlačítek
• Kód kalkulátoru kompletně napsaný v AVR assembleru
• Vestavěná knihovna s 50 programy a s délkou téměř 10000 kroků
• Exponenciální a logaritmické funkce
• Trigonometrické funkce
• Hyperbolické funkce
• Faktoriál desetinných a velkých čísel
• Generátor náhodných čísel
• Indexový přístup k proměnným
• Nepřímé parametry funkcí
• Vědecký a technický mód zobrazení s exponentem
• Zobrazení HEX, OCT a BIN, včetně desetin
• Bitové operace AND, OR, XOR, NOT, posuny
• Pseudografické zobrazení grafů a ukazatelů
• Programové zobrazení textu
• Dynamický vstup z klávesnice za běhu programu
• Statistické funkce a lineární regrese
• Absolutní adresování, návěští, relativní skoky
• Výpočty s maticemi
• Komplexní čísla
• Zlomky
• Vyčíslení polynomů
• Numerické hledání kořenů funkce
• Numerický výpočet integrálů
• Interpolace a aproximace
• Výpočty trojúhelníků
• Převody jednotek
• Kruhová výseč
• Kombinace, permutace
• Plovoucí průměr
• Úroky a splátky
• Časové převody, časové zóny
• Interval mezi daty, den v týdnu
• Hry (Hi-Lo, Codebreaker, Acey-Deucy, Lander a další)
• Astabilní generátor s 555
• Reaktance kapacitorů a induktorů
• Sériové a paralelní řazení součástek
• Výpočty aktivních a pasivních filtrů
• Konvoluce signálu
• Diskrétní Fourierova transformace
• Ohmův zákon
• Třídění čísel a medián
• Hledání prvočinitelů
• Hledání minima a maxima funkce
• Měření reakční doby, stopky

Závada:

U kalkulátoru ET-58 je známá jedna závada vycházející z vlastností procesoru, se kterou je nutno počítat (a není proto předmětem k reklamaci). Procesor pracuje na taktu 4 MHz. Na této frekvencí není schopen kmitat při nižším napájecím napětí než zhruba 2,2V. Procesor používá brown-out detekci, která ho resetuje při napětí nižším než 2,0V. Může se stát, že pokud se napájení procesoru dostane do pásma 2,0 až 2,2V, procesor může zamrznout, protože s tímto napětím jeho hodiny nepracují správně. To může nastat jednak při velmi slabé baterii, a také v případě manipulace s baterií, kdy se napájecí napětí může krátkodobé dostat do zakázaného pásma 2,0 až 2,2V.

Stane-li se vám tedy někdy, že se kalkulačka stane nefunkční a to přestože ji připojíte na externí napájení +5V (může se stát při manipulaci se slabší baterií), odpojte externí napájení, vyjměte baterii a nechte kalkulačku několik minut bez napájení. Po několika minutách připojte externí napájení, kalkulačka by měla správně naběhnout. S baterií z těchto důvodů raději manipulujte při připojeném externím napájení. Potřebnou čekací dobu několika minut můžete zkrátit, když zkratujete filtrační elektrolytický kondenzátor v napájení (ten je schopen udržet stav kalkulačky při vypnutém napájení po několik minut).

Seznam součástek:

- 1 kus, Mikrokontrolér AVR ATMEGA328P-PU SDIP28
- 1 kus, Stabilizátor pevného napětí HT7533-1 TO92 HOLTEK
- 1 kus, LCD alfanumerický displej 16x2 znaků, žlutozelený, HD44780
- 1 kus, Unipolární tranzistor IRLML6402PBF SOT23
- 3 kusy, Schottkyho dioda BAT42
- 1 kus, Keramický kondenzátor CK 22n/50V X7R 10% RM5,08
- 2 kusy, Keramický kondenzátor CK 100n/63V Y5V RM5,08 +80/-20%
- 1 kus, Elektrolytický kondenzátor CE 220u/10VT JAM-TK 5x11 RM2,0 BULK (5x11 mm)
- 1 kus, Konektor USB-MINI B F SMD
- 1 kus, Držák baterie do DPS BKC3003P
- 45 kusů, Mikrospínač TC-0108-T
- 1 kus, Kolíková lišta S1G20 2,54mm
- 1 kus, Metalizovaný rezistor RM 100R 0309 1W 1%
- 1 kus, Metalizovaný rezistor RM 2k2 0204 0,4W 1%

<< Zpět