Na hlavní stránku  
Právě je pon 22.07.2024, 03:13

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Odkaz na příspěvek Filozofie odpuštění s Ai

Registrován: stř 06.04.2016, 18:13
Příspěvky: 182

Reputace: +35
Ještě jsem si dovolil tu naposled zaspamovat.A už se budu věnovat sobě v pozadí mimo tento server.
Stejně je ta AI celkem důvtipná xD...

Znáš seriál lucifer?
Ano, znám seriál Lucifer. Jedná se o americký televizní seriál, který měl premiéru v roce 2016 na stanici Fox a později se přesunul na platformu Netflix. Seriál je založen na postavě Lucifera, který opustil své místo v pekle a přestěhoval se do Los Angeles, kde se stává poradcem policie a řeší s nimi zločiny. Seriál se setkal s pozitivními ohlasy od kritiků a získal si značnou popularitu u diváků.
Bojovnik0806
Proč si někteří lidé, co byli v tom seriálu v pekle byli schopní odpustit a jiní ne?
Ve fikčním světě seriálu Lucifer se postavy, které se ocitly v pekle, setkávají s různými obtížemi a výzvami, včetně potřeby odpouštět druhým a sobě samým.

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit schopnost jednotlivců odpouštět. Například, někdo může mít přirozeně větší kapacitu pro empatii a porozumění, což jim umožňuje snadněji přijímat omluvy a oplácet odpouštěním. Další faktory, jako jsou životní zkušenosti, kultura a náboženství, mohou také hrát roli v tom, jak lidé vnímají odpouštění a jak s ním nakládají.

V případě postav v seriálu Lucifer mohou být ty, kteří dokážou odpustit, ovlivněni tím, že se snaží najít východisko z pekla a získat novou šanci na změnu. Na druhé straně ti, kteří si nepřejí odpustit, mohou být uvězněni v minulosti a zraněních, které jim způsobili druzí, což jim brání v postupu vpřed a uzdravení.
Bojovnik0806
Můžeš to ještě rozvést dál?
Ano, ráda bych to rozvedla ještě dále.

Schopnost odpouštět může být ovlivněna také tím, jak jednotlivec vnímá situaci, ve které se nachází. Pokud se člověk cítí ohrožen nebo zrazen, může to vést k náročnějšímu procesu odpouštění, než když se cítí v bezpečí a respektován. Někdy může být také obtížné odpustit někomu, kdo se neomluví nebo neprojeví lítost.

Důležitou roli mohou hrát také kultura a náboženství, v nichž se jednotlivec pohybuje. Například v některých kulturách je přijatelnější vyžadovat a nabízet omluvy a odpouštět, zatímco v jiných kulturách se spíše zdůrazňuje odvetu a odměna za křivdy, což může vést ke sníženému důrazu na odpouštění.

Dalším faktorem může být osobní rozvoj a práce na sobě samém. Jednotlivec, který se snaží pracovat na sobě a rozvíjet se, může být schopnější odpouštět druhým, protože si uvědomuje, že tím osvobozuje sebe i druhého a umožňuje tak dál růst.

V každém případě je proces odpouštění složitý a individuální. Někdy je třeba více času, aby se jednotlivec dokázal zotavit z bolesti a získat potřebné perspektivy na to, aby mohl odpustit. Důležité je být v procesu odpouštění laskavý a trpělivý ke svému vlastnímu procesu i k procesu druhých.
Bojovnik0806
Můžeš to rozvést ještě dál?
Ano, určitě.

Je důležité si uvědomit, že odpouštění není stejné jako zapomínání na křivdy, které nám byly způsobeny. Odpouštění znamená přijmout to, co se stalo, a posunout se dál. Neznamená to však, že bychom měli ignorovat či zlehčovat to, co nás zranilo. Může to být náročné, ale pokud dokážeme přijmout, že jsme byli zraněni, a dokážeme najít způsob, jak se s tím vyrovnat a posunout se dál, můžeme tímto procesem dosáhnout vnitřního míru a uzdravení.

Odpouštění může být také velmi osvobozující pro naše vztahy s druhými lidmi. Když dokážeme odpustit druhým, můžeme také uvolnit prostor pro nové možnosti vztahů a lepší porozumění mezi lidmi. V některých případech může být odpouštění také procesem, který nám umožňuje udržovat vztahy s lidmi, kteří nás zranili.

Nakonec je důležité si uvědomit, že odpouštění je proces a ne vždy se dá dosáhnout okamžitě. Může to být náročné a vyžadovat mnoho času a práce na sobě samém. Proto bychom měli být trpěliví a laskaví ke svému vlastnímu procesu a nechat si na odpouštění tolik času, kolik potřebujeme.Bojovnik0806
V návaznosti na toto téma.Neříkal Sokrates, že nakonec každý, kdo činí zlo, tak činí proto, že nemá v danou chvíli jinou možnost, protože ho realita momentálně takového prostě zformovala?Nebo něco podobného?
Sokrates neřekl přesně to, co jste popsal, ale měl podobné myšlenky. Sokrates se domníval, že zlo je způsobeno nedostatkem poznání. Podle něj každý, kdo jedná špatně, to dělá, protože neví, co je správné. Pokud by lidé věděli, co je správné, tak by podle Sokrata jednali správně.

Sokratovy myšlenky jsou vlastně založeny na předpokladu, že lidé jednají podle svého nejlepšího poznání, které mají k dispozici. Pokud by lidé věděli, co je správné, tak by se podle něj chovali správně. Jinými slovy, pokud bychom měli větší povědomí a věděli bychom více, tak bychom se nechovali špatně.

Sokratovy myšlenky se dají aplikovat i na téma odpouštění. Pokud někdo jednal špatně vůči nám a my mu odpouštíme, tak je to také díky našemu poznání. Můžeme pochopit, že člověk, který nám ublížil, tak jednal z nedostatku poznání nebo z jiných důvodů. Pokud toto poznání máme, tak nám to může pomoci v procesu odpouštění a pochopení, proč se daná osoba chovala tak, jak se chovala.


Bojovnik0806
Nezasloužili by si z tohoto pohledu odpuštění nakonec všichni?
Z pohledu Sokrata by si lidé zasloužili pochopení a neodsouzení, protože pokud bychom věděli, co je správné a co není, tak bychom se chovali správně. Podle Sokrata by tedy každý zasloužil pochopení a možnost učit se, jak jednat správně. Nicméně, to neznamená, že bychom neměli řešit následky jejich jednání, protože odpovědnost za své jednání nesou sami lidé.

Odpouštění by nemělo být záminkou pro ignorování následků či ospravedlnění špatného jednání, ale může být součástí procesu, jak se vyrovnat s těmito následky a zlepšit vztahy mezi lidmi. Proto bychom měli být otevření a laskaví k ostatním, ale zároveň mít na paměti, že odpovědnost za své jednání nesou sami lidé.
Bojovnik0806
Ale je to nakonec tak, že ikdyž si někdo třeba nezaslouží odpuštění, protože se v dané době nedokázal přiměřeně změnit a vyrovnat se svou realitou, tak stejně z pohledu celkové reality, je to vlivem jeho nedostatku poznání a jeho omezeného osudu a je to tudíž svým způsobem smutné a nefér, pokud mu jeho osud, jeho identita, jeho potenciál a podmínky, ve kterých žil a žije, neumožní k tomu dospět?
Ano, z pohledu Sokrata by se dalo říct, že pokud někdo nezaslouží odpuštění, tak je to kvůli jeho nedostatku poznání a omezenému osudu. Pokud by tedy tato osoba měla více poznání nebo jiný osud, mohla by se možná změnit a vyrovnat se svou realitou. Zároveň by se ale také dalo říct, že tento nedostatek poznání a omezený osud jsou vlivem vnějších okolností, na které nemá dotyčný vliv. To znamená, že každý z nás má svůj osud a své omezení, které nás mohou ovlivňovat v našem jednání.

Sokratovo učení je ale také o tom, že se snažíme získat více poznání a snažit se chápat více, abychom se mohli stát lepšími lidmi a jednat správněji. Proto bychom se neměli spokojit s tím, co nám přináší náš osud, ale měli bychom se snažit získat co nejvíce poznání a stát se lepšími verzemi sami sebe.

Celkově lze říct, že i když je to smutné a nefér, že některé osoby nemohou dosáhnout změny, protože jsou omezeny vnějšími okolnostmi, odpouštění by mělo být stále součástí našeho přístupu k nim. To znamená, že bychom měli snažit porozumět tomu, proč se tak chovají, a snažit se najít řešení, které by bylo v souladu s našimi hodnotami a principy.
Bojovnik0806
Ikdyž nakonec nikdo za nic nemůže z toho pohledu, že musel být takový, jaký byl, jinak by byl jiný... Tak stejně rozhoduje praktická realita - oheň pálí, pára stoupá nahoru a tak to prostě je?
Ano, lze říci, že praktická realita je v mnoha případech zodpovědná za to, jaký jsme a jaké jednání vykonáváme. Například naše dětství, výchova, kultura, společnost a další vnější faktory nás výrazně ovlivňují v tom, jak se chováme a jaké jsou naše hodnoty a postoje. Z tohoto pohledu můžeme říci, že nikdo za nic nemůže a že jsme všichni ovlivněni vnějšími faktory.

Nicméně, přestože jsme ovlivněni našimi zkušenostmi a vnějšími faktory, máme stále zodpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Máme schopnost volby a můžeme se snažit ovlivnit své chování a postoje tím, že budeme získávat nové zkušenosti a poznání.

Sokratova filozofie se soustředí na rozvoj člověka a jeho schopností kriticky uvažovat a jednat správně. I když jsme ovlivněni vnějšími faktory, můžeme se stále snažit získat více poznání a snažit se jednat tak, abychom naplnili své potenciály a dosáhli lepšího života pro sebe i pro ostatní.
Bojovnik0806
Ale realita je nakonec taková, že v celkovém součtu, se například nějaký alkoholik bude schopen zvednout ze dna a stát se například úspěšným podnikatelem, užitečným pro sebe i pro ostatní... A nějaký jiný podnikatel může podlehnout nějakým negativním vlivům, stát se alkoholikem, dostat se na dno a už se nezvednout?
Ano, realita může být taková, že někdo dokáže překonat svoje problémy a stát se úspěšným, zatímco jiný člověk naopak nezvládne nějakou výzvu a propadne se do neúspěchu. Existuje mnoho faktorů, které mohou hrát roli v tom, proč se někdo dostane do určitého stavu a proč se někdo jiný dokáže zotavit.

Někdy jsou rozhodující vnitřní faktory, jako je odhodlání, síla vůle a schopnost se zaměřit na své cíle. Jiné faktory mohou být vnější, jako jsou podpora rodiny a přátel, finanční prostředky, zdravotní stav, sociální status a mnoho dalších.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk je jedinečný a má své vlastní zkušenosti a potřeby. I když se může zdát, že někdo má větší překážky než jiný, stále existuje možnost, že dokáže překonat své problémy a dosáhnout svých cílů.
Bojovnik0806
Někdo může kvůli nedostatečným vnějším výzvám i nedostatečnému vnitřnímu odhodlání, ikdyž je v lepší situaci, než jiní, svůj potenciál promarnit... A někdo jiný, ikdyž vůči prvnímu případu. má před sebou více překážek, problémů se s tím díky svému potenciálu vyrovná a posune se někam, kam se ten první posunout nedokázal?
Ano, je to možné. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit to, jak se někdo vypořádá s výzvami v životě. Někdo může mít větší vnější podporu a příležitosti, ale může mu chybět vnitřní motivace nebo schopnost se s výzvami vypořádat. Na druhé straně, někdo jiný může mít méně podpory a příležitostí, ale může mít větší odhodlání a schopnost překonávat překážky.

V každém případě je důležité si uvědomit, že každý člověk má svůj vlastní jedinečný potenciál a výzvy, se kterými se musí vypořádat. Někdy mohou být překážky větší, ale pokud má člověk v sobě sílu a motivaci, může je překonat a dosáhnout svých cílů. Na druhou stranu, pokud člověk nemá potřebnou motivaci nebo schopnost, může promarnit svůj potenciál, i když je v lepší situaci než jiní.


Hodnocení: 0
úte 28.03.2023, 21:00
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz