Na diskuzi  

Zobrazeno 6897x

Dr. Howard Hay, "objevitel" dělené stravy

Dr. William Howard Hay

William Howard Hay se narodil v roce 1866 v Pensylvánii, ve Spojených státech amerických. 26. března 1891 složil na univerzitě v New Yorku státní zkoušky v oboru lékařství. V dalších šestnácti letech pracoval jako praktický lékař a chirurg. V této době se sám dále vzdělával. Četl nejen díla autorů, které předepisovali univerzitní profesoři, ale studoval i knihy dalších autorů. Přitom zjistil, že mezi názory nejrůznějších odborníků panuje jen velmi malá názorová shoda, a to i v těch bodech, které tehdejší věda považovala za jednoznačné.

Když si však ani samotná medicína nebyla jista sama sebou, jak by potom mohl mít běžný člověk u lékaře pocit jistoty? Lidé se většinou obraceli na lékaře s důvěrou a téměř vše, co jim řekl, považovali za dobré a správné. Tak tomu bylo do té doby, dokud nepřišlo "velké probuzení".

Pokud se však lékaři nemohli shodnout ve svých názorech, nemělo by pak být zpochybněno celé chápání nemoci? Dr. Hay znal například jednoho lékaře, který se specializoval na léčbu revmatismu, on i jeho žena však také trpěli revmatismem. A také další lékař, odborník na poruchy trávení, byl i s celou svou rodinou obětí nejrůznějších trávicích potíží. Navzdory znalostem o svých nemocech a možných metodách léčení nedovedli tito lékaři pomoci sami sobě.

Ve věku 41 let potkala Dr. Haye těžká zdravotní krize. Trpěl Brightovou chorobou ledvin, vysokým krevním tlakem a následným rozšiřováním srdce. On sám, jako lékař, který měl možnost požádat o pomoc specialisty, musel vyslechnout: "Jste nevyléčitelně nemocen. Měl byste si dát do pořádku své záležitosti."

Hay to však nevzdal. Za dlouhých nocí, kdy trpěl nespavostí a dušností, hodně přemýšlel a došel k závěrům, jejichž výsledkem byl odvážný pokus. Přečetl si totiž zprávu britského vojenského lékaře, jistého plukovníka McCarrisona, která pojednávala o lidech himalájského kmene Hunzů. Tito Hunzové, žijící v oblasti Karakorum v severozápadním Nepálu, se živili výhradně potravinami v přirozeném stavu. Civilizační choroby, v tehdejší Americe již velmi rozšířené, tito lidé vůbec neznali. Tehdy Hay zcela změnil způsob svého stravování: jedl pouze ty potraviny, o kterých se domníval, že byly stvořeny k výživě člověka, a používal je v jejich přirozené formě. A konzumoval pouze nezbytně nutné množství potravy.

K velkému překvapení ošetřujících kolegů potíže Dr. Haye brzy úplně zmizely. Po třech měsících byl opět schopen bez námahy pěšky překonat větší vzdálenosti. Jeho váha klesla ze 105 na rovných 80 kilogramů. Úplně omládl; cítil se čilejší a výkonnější než kdy předtím. Hay se uzdravil, ačkoliv jej nejlepší odborníci oné doby považovali za nevyléčitelně nemocného.

V následujících letech ošetřoval Dr. Hay metodou změny výživy, kterou vyzkoušel sám na sobě, tisíce těžce nemocných lidí (byli mezi nimi i lidé nevyléčitelně nemocní). A zažil téměř neuvěřitelné úspěchy. Sice se všechny pacienty nepodařilo zcela vyléčit, ale ve všech případech léčby se ukázala tendence ke zlepšení. Pouze ti pacienti, jejichž tělesný úpadek již pokročil příliš daleko nebo ti, kteří se neřídili předepsaným jídelníčkem, se úplně neuzdravili.

Dr. Hay zemřel v roce 1940 ve věku 74 let, rok po těžkém úrazu. Do té doby byl zdravý a velmi výkonný.

~ ~ ~

Na základě svých vlastních zkušeností dospěl Dr. Hay k závěru, že v přirozeně vyživovaném těle sotva mohou vznikat nějaké nemoci. I v případě již existujících nemocí a dokonce i u nemocí v pokročilém stadiu se tělo může uzdravit, pokud však nejsou některé ze základních orgánů zcela zničeny. Je-li tělo ještě schopno se uzdravit, nezbytně k tomu potřebuje tři věci:

Slabá vůle ke zlepšení nestačí. Je třeba mít silnou vůli a velkou touhu se uzdravit. To potom dává člověku schopnost udělat pro své zdraví vše potřebné.

Způsob stravování vytvořený Dr. Hayem nazval Dr. Ludwig Walb dělenou stravou a rozšířil jej v Evropě. Dr. Walb provedl celou řadu klinických výzkumů k ověření účinnosti dělené stravy, jejichž výsledky také zveřejnil v různých studiích.

Použitý zdroj: citace z knihy MUDr. Thomas M. Heintze - Dělená strava podle Dr. Haye


Bibliografie Dr. Haye (zdroj http://cs.wikipedia.org)