NEŽ SE DOSTANEME K TÉMATU <<< OBSAH >>> VAROVÁNÍ


MÓDA

Na začátku roku 2001 jsem si v Polsku všiml módy (která později vyhasla), zvané "výživa z prány", "přechod na Světlo". Nepochybně na tuto módu měly velký vliv články v tisku (dokonce bych řekl: nastartovaly ji).

To vše by bylo v pořádku, pokud by to nezapříčinilo "davovou psychózu", která zavedla některé do slepé uličky a způsobila jim více škody, než užitku. Způsobené to bylo hlavně neporozuměním tématu nebo nedostatkem poznání.

Na rozdíl od informací, šířených některými lidmi a masovými sdělovacími prostředky, nejedení se týká jedné z etap na cestě rozšíření Vědomí člověka. Jinak řečeno: na cestě k dosažení dokonalosti, na cestě vědomého duchovního rozvoje. Učinění nejedení hlavním cílem a zkoušení adaptování těla na žití bez jídla, bez nezbytných duchovních přihlédnutí, může člověku způsobit utrpení.

Jedním z důvodů, proč jsem napsal tuto knihu, bylo poskytnout vhodné a praktické informace o tom, o čem to celé je, jak to nejlépe provést, co není radno opomíjet, čemu věnovat pozornost atd. Proto také zaměřuji vaši pozornost na fakt, že nejedení může být skokem do neznáma, nebezpečím, protože v extrémních případech může vést ke zničení těla a smrti.

Mějte na paměti, že nejedení je svázáno s duchovním vývojem, ačkoli, teoreticky, člověk úplně bez vědomí (a tedy bez zájmu o toto téma), také může získat schopnost žít zcela bez materiální potravy.