JSOU TO POUZE INFORMACE <<< OBSAH >>> NEŽ SE DOSTANEME K TÉMATU


DEFINICE

Používám v této knize pojmy, které jsou běžně používané, ačkoli různě definované. Z různého porozumění těmto pojmům, z jejich různých definic, vznikají nedorozumění. Podávám definice některých termínů používaných v této knize, abych byl správně pochopen. Toto je dodatek k předchozím vydáním této knihy.

Vědomí - (píši s velkým "V") je nedefinovatelné, protože je základem všeho ostatního. Přesahuje všechno, co si bytost (nejen člověk) může a nemůže představit. V oblasti lidského intelektu si lze Vědomí představit jako nekonečnou mysl Boha, projevující se skrze všemocnost všech jejích funkcí, jako je porozumění, analýza, předpověď, tvoření, rychlost, energie, čas, prostor, hmota, duch. Vědomí je opakem nicoty, tedy něčeho, co vůbec neexistuje a je nedefinovatelné. Sám pokus představit si nicotu způsobí, že nicota zaniká.

vědomí - (píši s malým "v") v oblasti lidského intelektu je vyjádřeno ve větě: "Vím, že jsem a vím, že jsem si vědom, že vím (to znamená: vím o tom, že vím, že jsem)," čili intelekt ví sám o sobě i o jeho probíhajících procesech.

Světlo - (píši s velkým "S") je jedním z možných projevů Vědomí. Takto intelekt prostřednictvím zraku (fyzického či duchovního) přijímá a interpretuje projevy Vědomí.

světlo - (píši s malým "s") část vibračních frekvencí, viditelná lidským okem, přibližně 400 až 700 nm. Je to něco, co vnímáme zrakovým smyslem a přichází např. od Slunce, Měsíce, ohně, žáru.

Život - (píši s velkým "Ž") projev existence, dění a rozvoje, způsobený projevením se Vědomí.

život - (píši s malým "ž") (každodenní) fungování bytosti, díky tomu, že v ní existuje Život.

Láska - (píši s velkým "L") jedno z možných projevení se Vědomí skrze lidský cit. Čili intelekt, skrze instinkt, přijímá a interpretuje projevy Vědomí.

láska - (píši s malým "l") projevení se Vědomí ve směru od jedné bytosti ke druhé (např. žena k muži, člověk ke zvířeti), spojené s výskytem pocitů přitažlivosti (duševní nebo fyzické), oddanosti, touhy, radosti.

Lidé, kteří čtou mé texty, mohou nepochopit ten rozdíl, pokud se to nevysvětlí. Takže když napíšu "Existuješ, tudíž tě Miluji", výrazně se to liší od "Existuješ, tudíž tě miluji".

anebo - toho slova používám tehdy, když jeden z faktorů vylučuje ostatní, čili je možné volit pouze jeden z nich.

nebo - to slovo používám, pokud jeden z faktorů NE vylučuje druhý. To znamená, že ze dvou možností může nastat jedna možnost, ale mohou také nastat obě dvě (či více).

nutnost - to slovo znamená proti (vlastní, cizí) vůli, čili že (někdo nebo něco) nemá na výběr. Je to opakem slova "moci".

Lidé často nesprávně používají (zneužívají) toto slovo. Například: "Už musím jít", namísto "Rozhodl jsem se jít". "Musíš to udělat", namísto "Bude pro tebe lepší, když to uděláš", anebo "Udělej to!", resp. "Já tě donutím to udělat". "Musím se podívat", namísto "Podívám se".

chtít - toto slovo vyjadřuje přání, např. přivlastňování, poznávání, bytí někým. Chtít neznamená uskutečňovat.

Také toto slovo lidé často špatně (ke své škodě) používají. Například. "Chci být lepší" namísto "Rozhodl jsem se být lepší" (chyba, že někdo jen chce a ne, že se rozhodl pracovat na realizaci).

moci - vyjadřuje možnost (např. volby, rozhodnutí, úkonu), čili je zde (pro vás, někoho) taková možnost.