<<< Zpět

S Evolvou jsem se setkal v beta-verzi (scény 1 a 2) a demo-verzi (scéna 4) a musím říct, že mě nadchla. Hra je zaměřena na moderní téma - genová mutace. Ovládáte 4 vojáky - genolovce (v originále genohunters) - kteří chrání planetu před vetřelci. Umí přitom využívat geny svých obětí a sami sebe vylepšovat genovými mutacemi. Při mutacích se můžete rozhodovat, zda dáte přednost zlepšování vlastních schopností (rychlost, skoky, štít) nebo raději vylepšíte zbraně. Získáním nového typu genu můžete získat nový typ zbraně.

Každý ze 4 genolovců má trochu jiné vlastnosti. První je takový střed všeho a hodí se proto dobře na velitele. Pomocí něho je vhodné ovládat ostatní vojáky. Druhý je typický svou rychlostí. Je velmi užitečný při lovu rychlých kořistí ("pštrosi"), ale je snadno zranitelný. Také je dobrý, když potřebujete rychle pro něco skočit. Třetí genolovec je pomalý silák. Velmi užitečný při boji zblízka. Poslední genolovec je "chytrák" - dobře volí taktiku útoku.

Takto vypadá dobře vyzbrojená jednotka. Každého z genolovců můžete kontrolovat pomocí jedné ze čtyř obrazovek. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete pomocí velitelského módu dávat ostatním 3 vojákům povely k útoku a potom je necháte samostatně pracovat. Nesnažte se vše vybojovat sami, naopak se raději ostatním vyhýbejte z cesty a nepřekážejte. Před akcí je nezapomeňte "rozpustit", jinak se po každém splněném příkazu budou vracet k vám a nebudou sami bojovat. Velitelský mód je výhodný ještě v jednom případě. Pokud si nejste moc jisti při přeskakování propastí, velte přeskočit ostatním vojákům, potom se na některého z nich přepněte a velte přeskočit i zbývajícímu vojákovi. Počítač se jistě trefí lépe než vy.

Boj je tvrdý a stříká při něm krev na všechny strany. Bohužel ne vždy patří nepřátelům. Zbraní můžete získat postupně až 10, i když ne vše lze zbraní nazvat. Kromě běžného použití zbraní lze použít i silný úder, který vyžaduje předtím pořádné nabití zbraně. Zbraně jsou na různé nepřátele různě účinné, zpravidla je málo účinná stejná zbraň, jakou má nepřítel. Chvíli trvá, než se opět doplní energie zbraně, ale zbraně jsou na sobě nezávislé, takže lze přepínáním zbraní zvýšit svou palebnou schopnost.

Základní zbraní jsou sekáče Claw, sloužící pro boj zblízka. Při silném úderu umožňují rozrazit i některé zátarasy. Druhou zbraní je plamenomet Flame. Nemá velký dosah, ale na běžné nepřátele zblízka je velmi účinný. Nevýhodou je velký rozptyl, takže můžete snadno poranit spojence, proto jej sami při společném útoku raději nepoužívejte a přenechejte ho spolubojovníkům. V módu silného úderu slouží plamenomet k pročištění velké plochy před vámi od nepřátel. Plamenomet je jediný prostředek k uvolnění cesty zatarasené rostlinami. Třetí zbraní je kulomet Spike. Je rychlý, velký dosah, ne příliš účinný. Čtvrtou zbraní je dělo Spore. Má největší dosah ze všech zbraní a dobrou účinnost. Nelze používat při boji zblízka, protože svým výbuchem rozmetá vše okolo. Koule se odráží a proto se může tězce zaměřovat. Po získání zkušeností lze této vlastnosti naopak využívat k zneškodnění nepřátel "za rohem". V módu silného úderu je to velmi účinná zbraň. Má daleký dostřel a v místě dopadu má účinnost jako malá atomovka.

Pátou zbraní, která vlastně není zbraní, je neviditelnost Stealth. Aktivujete-li před akcí silný úder, může vám neviditelnost vydržet dlouhou dobu. Bohužel při neviditelnosti nelze používat ostatní zbraně. Hlavní využití je proto při proklouzávání kolem nepřátel a především při průchodu samozavíracími branami, které vás jinak dále nepustí. Spolubojovníci jsou schopni využívat neviditelnost i během boje, neboť počítači nedělá sebemenší potíže během boje neustále mačkat klávesy. Šestá zbraň působí nepřátelům dost potíží. Jsou to malí pavoučci Necrocyte, které prostě hodíte na plac a oni si již sami najdou oběť a nehezky ji pokousají. Sedmá zbraň jsou elektrické blesky Electricity se středním dosahem a dobrou účinností na některé typy nepřátel. Je to velmi účinná zbraň v módu silného úderu. Kolem vás se vytvoří elektrický kruh ničící kolem vše živé. Ovšem pozor - případní spojenci by zřejmě nepřežili stejně jako nepřátelé. Osmá zbraň-nezbraň je ochranný štít Shield. Po aktivaci se můžete cítit v bezpečí, ovšem moc si nezabojujete. Devátá zbraň je sliz Mucous. Plivnete na nepřítele a on se rozloží. Poslední zbraní je odsávač genů GeneDisruptor.

Zde je několik typů nepřátel: 1. Pták vám dá rychlost; 2. Žába vám vylepší skoky; 3. Želva zpevní vaše ochranné štíty; 4. Tento tvor vám dá geny pro dělo, předtím vás ovšem pěkně zbombarduje; 5. Pavouk je rychlá a nepříjemná potvora, získáte od něj sekáče; 6. Plamenometný pavouk je ještě nepříjemnější, získáte od něj plamenomet, ale raději si jej moc blízko k tělu nepouštějte; 7. Od brouka získáte kulomet, ale pozor, ohrožuje vás již z velké dálky; 8. Tohle je potvora z konce 2. scény, velmi nepříjemná a drsná, má silné elektrické blesky; 9. Tohle je potvora z konce 4. scény.

Takto vypadá špatně plánovaná taktika - osamocený genolovec uprostřed chumlu kousajících pavouků (konec 2. scény), tohle raději nezkoušejte.

Stručně k misím:

V 1. misi ulovíte pár ptáčků a zvýšíte si tak rychlost. Za velkým kamenem na vás vybafne první pavouk. Chvíli pozorujte pavouky, jak za vás loví ptáky, potom vyšlete své vojáky, aby za vás pochytali pavouky a zbylé ptáky. Pozor, ať nezůstanete sami s nějakou kousající mrškou. Než vstoupíte na travnaté prostranství (za branou z rostlin), vyskočí na vás pár pavouků ze strany a shora začne bombardovat dělo. Po zneškodnění pavouků pošlete na dělo své spojence. Jsou rychlejší a přesnější než by byl váš útok. Druhé dělo je na konci prostranství. Nechejte spojence na začátku prostranství a běžte na dělo sami, na rozdíl od spojenců se umíte koulím vyhýbat. Pošlete spojence na konec prostranství (před začátek chodeb), tam na ně vyskočí pavouk, ale oni si s ním lehce poradí. Vyjděte na ochoz nahoře a shora řiďte útok na dělo pod ochozem. Podobně zneškodněte i dělo pod druhým ochozem. Ještě shora zničte dělo, které vidíte nahoře v dálce (tedy až budete mít vlastní dělo). Zaútočte na zbylá dvě děla v uličkách a až nyní vybavte vojáky získanými geny pro děla, jinak by totiž proti dělům bojovali také děly, což by nebyl moc úspěšný boj. Nyní pošlete vojáky volně do boje na prostranství s krystaly, kde se lehce zbaví všech pavouků. Doplňte mutace a vyběhněte nahoru kolem bouchajících koulí (probíhejte kolem nich postupně po jednom). Shora zbombardujte plamenometné pavouky, především velkého pavouka, který dostřelí až na vás nahoru. Využívejte přitom módu silného úderu. Posbírejte geny a doplňte si zbraně o plamenomet. Vraťte se na prostranství s krystaly a přes rostlinnou hradbu uprostřed zbombardujte plamenometného pavouka (nechoďte blíž, jinak se propálí k vám). Propalte všechny rostlinné hradby, zneškodněte zbylé pavouky a dělo a dostanete se až k bráně hlídané kulomety. Jedním vojákem propalte hradbu z rostlin a postupně nalákávejte pavouky, kteří jsou za branou. Kulomety a vaši spojenci je budou zneškodňovat. Zbylé pavouky bombardujte shora módem silného úderu. Přes kulomety probíhejte jednotlivě, střílí v intervalech a mohly by jinak někoho zranit. Proběhněte tunelem a mise je splněna.

Na začátku 2. mise potkáte pár pavouků. Raději se přesunujte tak, že necháte spojence rozpuštěné a budete je posouvat před sebou jako ochranný štít pomocí velitelského povelu pro přesun. Je-li to možné, využijte bombardování do dálky v módu silného úderu, tak se zbavíte mnoha nepřátel. Přeskákejte po skalách nad pavouky uzavřené mezi branami a shora je všechny zbombardujte. Sejděte dolů a posbírejte jejich geny. Teď se vraťte k začátku scény a vyjděte nahoru kolem kulometů a bodáků. Choďte po jednom, ať vás nezasáhnou nebo neshodí dolů. Shromážděte se na začátku obloukovitého ochozu a čekejte. Na druhé straně vidíte zelené záblesky - neviditelný pavouk. První pavouk přiběhne až k vám, přátelé si s ním poradí. Druhý pavouk bude chtít k vám přes propast, spojenci ho zbombardují. Obejděte propast a vejděte na prostranství, kde na vás bude čekat třetí pavouk. Nakonec doplňte všem vojákům geny neviditelnosti a vraťte se zpět doprostřed scény, kde kruhovým ochozem vyjdete až nahoru před vstup do jeskyně. Opatrně projděte kolem kulometů a popostrčte spojence o kousek před sebe, kde zneškodní číhající pavouky. S využitím neviditelnosti postupně proběhněte kolem číhajících elektrických a pavoučích potvůrek do protější jeskyně a schovejte se za vybuchující koule. Postupně přilákejte jednotlivé potvůrky. Vybuchující koule a vaši přátelé je postupně zneškodní. Včas posbírejte elektrické geny, ať je koule nezničí a doplňte si elektrické zbraně. Pomocí neviditelnosti projdete přes zavírající se bránu. Přicházíte k velkému prostranství s "nejvyšší vesmírnou inteligencí". Vyskočte na ochoz po levé straně a shora zničte silným bombardováním nejdříve děla na ochozech a potom pavouky dole na zemi. Po chvíli si vás všimne i hlavní koncový pavouk. Přijde k vám blíž a bude vás chtít zničit elektrickými šoky. Zůstaňte schovaní nahoře a odrazem od protější stěny jej postupně bombardujte.

Ve 4. misi nejdříve pochytáte pár ptáčků, pavoučků a želviček. Projdete kolem nezničitelných děl a přes vodu a dostanete se malým průlezem na prostranství, kde najdete nějaké žáby a kulometné brouky. Po jejich zničení posbírejte 4 zeleně svítící semena a odneste je nahoru k velkému stojícímu kameni, ovšem dostatečně daleko, jinak by nastala exploze. Ke kameni položte jedno zelené semeno a jedno modré a rychle utečte. Následná exploze povalí kámen. Vezměte 2 modrá semena a 2 zelená. Přejděte po kameni a přeskákejte na nedalekou skálu, cestou budete muset zabít pár pavouků. Nejstesi-li jisti skákáním, nechejte přeskočit pár vojáků, přepněte se na ně a nechejte přeskočit zbytek. V jeskyni zůstaňte stát před vybuchujícími koulemi. Postupně lákejte tamnější obyvatele a nechávejte je ničit koulemi a vašimi přáteli. S využitím explodujících semen odstraňujte zátarasy až najdete děla (zátarasa vpravo a ještě jednou vpravo). Pomocí jejich genů budete moci odstraňovat další zátarasy bez používání semen. Po zničení všech, kdo tam žijí, přijdete až dolů k dalším bouchajícím koulím (rovně, dolů a potom chodbou vlevo). Nalákáváním nepřátel ke spojencům je opět všechny zlikvidujete. Teď už jen stačí přijít k bočnímu vchodu a vstoupit na prostranství s koncovou mrškou.

Krajinka z multiplayer módu vypadá lákavě - škoda, že je tak malá. Zábavnější je, když použijete krajinu ze 4. scény (zkopírujte obsah složky Resources\Level do složky Resources\DMLevels). V multiplayer mi velmi chybí možnost hrát ve spojenectví s hráči sítě proti počítačovým hráčům.

Závěr

Hru Evolva považuji za velmi poutavou a nápaditou, velmi se mi líbí celkové ladění hry. Nepovažuji za důležité, zda některé prvky hry se již objevily dříve (jak kritizuje jedna nedávná recenze), hlavní je celkové pojetí hry a dojem, který vytváří. Hra dokáže vtáhnout do děje a dokáže být velmi napínavá. Osobně jí dávám plný počet bodů a netrpělivě čekám, až se objeví na trhu.

 

Ing. Miroslav Němeček

<<< Zpět