<< Zpět

Tutoriál 2 - Vlak na cestách

Upozornění: Podkladová grafika zde použitá je chráněna autorskými
právy a nesmí být dále šířena ani použita ve vašich projektech!

V druhém tutoriálu popíši tvorbu animace vláčku jedoucího krajinou.

Download podrobnějšího náhledu (8 MB)

Náhled na ShutterStock

Celý obrázek scény jsem nejdříve nakreslil v Illustrátoru. Z ilustrace jsem exportoval jednak samostatné pozadí a jednak objekty - a to tak, aby bylo zachováno stejné měřítko s pozadím, připraveno pro rozlišení UltraHD 4K 3840x2160. Objekty (s průhledností) jsem ve Photoshopu rozsekal a uložil do samostatných souborů PNG do složky IMG. Soubory se pomocí conv_all.bat zkonvertovaly do složky BMP.

Nejdříve jsem do scény umístil pozadí. Celkovou délku animace jsem nastavil na 880 snímků. V první části animace (prvních 440 snímků) měl vlak jet zleva doprava, v druhé části obráceně.

Následovalo slunce. Načetl jsem nejdříve první část slunce, bez paprsků. To jsem umístil na pozici. Přidal jsem druhou část, paprsky, umístil je na stejnou souřadnici jako první část. Chtěl jsem, aby se paprsky slunce otáčely po celou dobu animace. Požadavek byl, aby animace byla seamless, tedy aby konec navazoval na začátek. Proto i např. otáčení paprsků slunce muselo na sebe navazovat. V prvním snímku jsem uzamknul rotaci paprsků na 0 stupních a v posledním snímku 879 jsem nastavil rotaci na -1080 stupňů, což odpovídá 3 celým otáčkám ve směru hodinových ručiček.

Dále mrak. Nastavil jsem nejdříve animaci v první polovině videa (snímky 0 až 439) a to ve 3 klíčových snímcích - nastavil jsem tam různé souřadnice a otočení, aby se mráček kýval a mírně pohyboval. Pak jsem ve výběrovém bloku nastavil snímky 0 až 439 a zkopíroval tlačítkem klíčové snímky mráčku do paměti. Ukazatel jsem nastavil na pozici 440 a tlačítkem vložil snímky do mráčku. Myšlenka byla taková, aby na sebe navazovaly nejen první a poslední snímek, ale i půlky videa, kdyby někdo chtěl seamless vláček jedoucí pouze v jednom směru, a proto jsem zkopíroval animace aby byly v obou půlkách stejné.

Dále jsem vložil vlak. Souřadnici Y jsem ve snímku 0 nastavil tak, aby kolečka vagonu dosedla na koleje. Souřadnici X jsem nastavil ve snímku 0 na -1800 (vlak bude velmi vlevo) a ve snímku 440 na +1800 (vlak bude velmi vpravo). Tím se zajistí, že vlak se pohybuje nejdříve zleva doprava a pak zprava doleva.

V druhé části animace má být vlak otočený opačným směrem. Ve snímcích 0 a 439 jsem nastavil šířku na 50% (50% protože grafika je pro rozlišení 4k) a ve snímcích 440 a 879 jsem nastavil šířku -50%. Záporná šířka způsobí, že obrázek se zrcadlově otočí.

Přidal jsem 3 kolečka. Kolečka jsem připojil k vlaku (vlak je rodičem pro kolečka) a nastavil souřadnici Y tak, aby kolečka dosedla na koleje. Je-li vlak rodičem koleček, kolečka jsou k vlaku "přilepena" a pohybují se současně s vlakem. Nastavením souřadnice X jsem kolečka rozmístil podél lokomotivy. Rozteč koleček musí odpovídat rozteči děr v ojnici.

Při obráceném směru jízdy je potřeba nastavit jiné souřadnice koleček. Proto jsem nastavil nejdříve souřadnice X pro snímky 0 a 439 a potom pro snímky 440 a 879 jsem nastavil stejné ale negované souřadnice - protože vlak je symetrický, jeho otočením se změní polarita souřadnic připojených prvků.

Pro zajištění otáčení koleček jsem ve snímku 0 uzamknul rotaci 0. Ve snímku 440 jsem nastavil rotaci -1200 stupňů. To zajistí, že při pohybu doprava se kolečka otočí o asi 3 otáčky ve směru hodinových ručiček. Při druhé části pohybu se rotace interpoluje zpět na 0 stupňů, což zajistí, že kolečka se otočí o 3 otáčky opačným směrem.

V dalším jsem připojil ojnici. Ojnice má sledovat otáčení kol. Bylo by možné vypočítat polohu v několika bodech a ty pak nastavit, ale mnohem jednodušší je připojit ojnici k prostřednímu kolečku (kolečko bude rodičem ojnice). Posunem Y ojnici přilepit k okraji kolečka. Poté se nastaví rotace ojnice v opačném směru než se otáčejí kolečka - tedy ve snímku 0 na 0 stupňů a ve snímku 440 na +1200 stupňů. Tím se zajistí, že ojnice sleduje otáčení kolečka a přitom zůstává v rovině a budí tak dojem připojení i k ostatním kolečkům.

V dalším kroku jsem přidal kouř z komínu lokomotivy. Nastavil jsem pozici na snímek 50, kdy už je v záběru vidět komín lokomotivy. Obláček kouře jsem nastavil tak, aby seděl v ústí komínu a aby byl malý. Bude se měnit průhlednost obláčku alfa kanálem, proto jsem vypnul Ořez snížením na 0. Alfa kanál jsem uzamknul na hodnotě 255 a viditelnost jsem uzamknul na "Zapnuto".

Přesunul jsem ukazatel na snímek 100. V této poloze jsem souřadnicí Y posunul mráček nahoru do výšky, nastavil větší rozměr, alfa kanál stáhl na 0 a vypnul viditelnost. Při přehrávání pak je vidět, jak mráček vystoupí z komínu, stoupá vzhůru a přitom se zprůhledňuje, až zmizí úplně.

Ve výběrovém bloku od-do jsem nastavil výběr pro snímky 50 až 100 a zkopíroval nastavení klíčových snímků do paměti tlačítkem . Načetl jsem nový obrázek obláčku. Nastavil pozici 75 (tedy o 25 více než první obláček) a tlačítkem vložil klíčové snímky. Souřadnici X jsem nastavil tak, aby se obláček objevil v komínu lokomotivy. Takto jsem postupoval po 25 snímkových krocích s dalšími obláčky, celkem bylo obláčků 10. Ovšem, pro tyto animace stačilo střídat jen 2 obláčky (pozdní zjištění :-) ). Stejný postup jsem použil i v obráceném směru, jen jsem k tomu využil znovu už načtené obláčky.

Posledním krokem bylo přidání hlavy cestujícího do vagonu - s představou, že se tam bude pohybovat, např. se kývat, aby bylo ve videu více pohybu. Nějaký nadšeně poskakující vesnický Lojza. :-) Po přidání hlavy do scény jsem jí nastavil vlak jako rodiče. Po 10 snímcích jsem měnil souřadnici Y mezi 2 hodnotami, aby se hlava pohybovala nahoru a dolů. Zapnutím přepínače "Plynule" se zajistilo, aby byla změna souřadnice plynulá a přirozená.

<< Zpět