<< Zpět

Tutoriál 3 - Parník na moři

Upozornění: Podkladová grafika zde použitá je chráněna autorskými
právy a nesmí být dále šířena ani použita ve vašich projektech!

Pro další inspiraci popis tvorby parníku na moři.

Download podrobnějšího náhledu (7 MB)

Náhled na ShutterStock

Scénu jsem nejprve nakreslil v Illustrátoru. Z ilustrace jsem exportoval pozadí a objekty (pro rozlišení UltraHD 4K 3840x2160) a připravil obrázky s průhledností.

 

Po vložení pozadí jsem přidal obrázek vln. Pohyb mořské hladiny jsem chtěl řešit tak, že se vlny budou pohupovat zleva doprava a to na střídačku v protifázi (tedy sudé a liché opačně proti sobě). Obrázek jsem proti obrazovce trochu zvětšil (aby byla rezerva na pohyb do stran) a umístil ho na spodní okraj obrazu. Poté jsem udělal postupně 13 kopií a každou kopii jsem posunul o 50 bodů výše.

Abych nemusel řešit pohyb každého obrázku vln samostatně, spojil jsem je do dvou skupin. Přidal jsem prázdný obrázek (ve složce Animer je obrázek Empty.bmp, což je malý průhledný obrázek) a nastavil ho jako rodiče pro každou lichou vlnu. Podobně jsem vytvořil skupinu pro každou sudou vlnu, rodičem byl druhý prázdný obrázek. Nyní jsem upravil prázdný obrázek první skupiny. Po 20 snímkách jsem nastavoval souřadnici X střídavě na -20 a +20, v obou případech se zapnutým vyhlazováním pohybu "Plynule". Abych nemusel ručně měnit příliš mnoho snímků, nastavil jsem jen několik prvních snímků, upravený blok zkopíroval do paměti a pak jen vkládal z paměti celé skupiny klíčových snímků. Podobně jsem pokračoval i s druhou skupinou s tím rozdílem, že fáze animace byla o 20 snímků posunutá. Výsledkem bylo, že se vlnky pohupovaly proti sobě.

Přidal jsem velrybu a parník a umístil je na optimální pozice - to abych měl porovnání optimálních míst. Posouváním velryby a parníku skrze seznam vlnek jsem docílil správného překrytí vlnkami (aby byly některé před a jiné za objektem).

Parník jsem rozpohyboval podobně jako vlak v minulé animaci - na snímku 0 jsem nastavil pozici velmi vlevo, na snímku 440 (animace měla délku 880) na pozici velmi vpravo a současně jsem pro druhou půlku animace změnil šířku z +50% na .-50%, čímž se parník otočil (opět jsem chtěl, aby parník plul tam a zpátky).

K parníku jsem připojil jako potomka kolo. Jeho úhel se měnil z 0 (snímek 0) na -1200 stupňů (snímek 440) a zpět, čímž se zajistilo točení ve správném směru pohybu. K parníku jsem dále připojil kryt kola, který kolo zakrýval a proto byl v seznamu obrázků umístěn níže než obrázek kola.

Přidal jsem dva obrázky kouře (v seznamu obrázků výše než obrázek lodi, aby byly za ním), vypnul jim viditelnost a stáhnul Ořez na nulu. Na rozdíl od vlaku jsem tentokrát použil jen 2 obrázky, které se střídaly. Tedy: na snímku 130 (kdy se objevil komín) jsem připravil vzor animace obláčku. Zapnul jsem viditelnost, nastavil malé rozměry a přesunul obláček za komín. Přešel jsem na snímek 169 (tedy o 39 více), nastavil větší obláček, posunul ho nahoru, stáhnul Alfa na nulu (tím se zneprůhlednil) a vypnul viditelnost. Tuto sekvenci snímků jsem zkopíroval do paměti (vybrat blok 130-169 a zkopírovat ).

Posunul jsem se s o 1 snímek dál (na 170) a vložil sekvenci tlačítkem . Souřadnicí X jsem usadil obláček do komína. Přesunul jsem se s na koncový snímek animace a tam nastavil stejnou souřadnici X, jako jsem nastavil u počítačního snímku. Je nutné nastavovat u prvního i počátečního snímku animace letu obláčku stejnou souřadnici X, jinak by se interpolovala sousedními animacemi na nesprávnou hodnotu. Tímto krokem jsem pokračoval i pro další snímky animace obláčku.

Potom jsem přesel na druhý obláček a kopíroval jsem animační sekvenci i do něj s tím rozdílem, že výchozím byl snímek 150 (tedy o 20 dál než u prvního obláčku). Stejně jsem pokračoval u obou obláčků i ve zpětném směru. Výsledkem bylo, že obláčky vylétaly z komínu a mizely na obloze.

Následovala animace velryby. Na několika snímcích jsem upravil X, Y a Rotaci tak, aby se velryba na hladině pohupovala a nebyla příliš statická.

Pak jsem k velrybě připojil obrázek gejzíru (tj. velryba byla rodičem gejzíru). Ve snímku 0 jsem souřadnicí X umístil gejzír na správné místo nad výpustí velryby. Ořez jsem stáhnul na 0 a vypnul viditelnost. O několik snímků dál jsem zapnul viditelnost gejzíru, zmenšil mu velikost (aby se mohl zvětšovat z malé velikosti) a umístil ho těsně nad výpusť velryby. Přesunul jsem se o několik snímků dál a nastavil gejzír velký. Současně jsem mu trochu stáhnul Alfa, aby byla voda trochu průhledná. O několik snímků dál jsem gejzír opět zmenšil. Tentokrát ale ne u ústí velryby, ale u horního konce - aby se tak znázornil dostřik vody. Pak jsem stáhnul Alfa na 0 a vypnul viditelnost.

Tuto sekvenci animačních snímků jsem zkopíroval do paměti a na několika dalších místech videa opět vložil, aby se v těch místech zajistila animace gejzíru.

Namísto statického obrázku gejzíru by bylo lepší připravit animaci. Např. 3 snímky s poněkud odlišným vzhledem gejzíru, které se budou sekvenčně střídat jako animovaná sekvence (animační prodlevu mezi obrázky nastavit na několik snímků) a tím se zajistí, aby gejzír nevypadal tak staticky.

<< Zpět