Na diskuzi  

Zobrazeno 22267x

1. čakra, kořenová

Barva: ohnivě červená. Základní princip: tělesná vůle být. Umístění: mezi řití a pohlavními orgány. Otvírá se směrem dolů.

Úkol a funkce

První čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energií. Tudy máme kontakt s "duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost.

Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě.

Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní "ano" k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich.

Proto je základní čakra přiřazena prvku země, její barva je červená, barva energie a aktivity, barva vnitřního jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a "pevnou půdu" pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se a vytrvat.

Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní. Zde začínají také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Harmonická funkce

Je-li tvoje základní čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváš hluboké osobní spojenectví se Zemí a jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítíš se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Tvé jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na tvé mateřské planetě, v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá ti snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Tvůj život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažíváš Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno, čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvíráš s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se ti dostává, přijímáš s vděčností.

Disharmonická funkce

Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bažíš, si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýšlel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zatěžko otevřeně brát a dávat. Máš tendenci se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy.

Tvé jednání je zaměřeno především na uspokojování tvých vlastních fyzických potřeb. Přitom přehlížíš nebo nevědomky přecházíš potřeby jiných, stejně jako potřebu svého vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života.

V extrémních případech trváš na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokážeš odpoutat. Jestliže jsou tvoje utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguješ předrážděně a hněvivě, v extrémních případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry.

Vztek, hněv a násilí jsou konec konců obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co ti dává pocit jistoty nebo dobré pohody.

Země je pro tebe místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní čakře u většiny dnešních lidí.

Nedostatečná funkce

Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starosti, pocity nejistoty znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš "ne zcela přítomen". Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný.

Jestliže jsi rozvíjel jednostranně své vyšší čakry, může ti nedostatečná funkce tvé základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříš. Protože můžeš přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází - ve spojení s blokádou v druhé a třetí čakře - v některých případech k chorobnému hubnutí, "útěkové" reakci. Budeš však tak dlouho konfrontován s problémy pozemského života, dokud se nenaučíš považovat je za milníky svého celkového vývoje.

Výňatek z knihy Shalila Sharamon - Základní kniha o čakrách