Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Joachim M Werdin

Linky:

Downloady:

Joachim M Werdin - Inedia, bez filozofování, jak to je možné?: "Dlouho jsem zvažoval o tom napsat, ale jak popsat něco, co se nedá vyjádřit slovy a co intelekt nechápe? Je tomu možné porozumět jen přes pocity, nejlépe telepatické. Všechny pokusy o popis budou... filozofováním (a mělo to být bez filozofování).

Jak vidíš, zkouším to popsat. Nechť tento text je příspěvkem, který přiblíží porozumění a pocítění toho, co je zdrojem života tvého myšlení a těla.

Když se mě ptají, čím živím tělo během inedie, odpovídám podle pravdy, že... ničím. Vím, protože jasně vidím a cítím to, že v průběhu inedie udržuji tělo ve funkčním stavu pouze vědomím toho, že JÁ jsem tvůrcem Života. Rozumíš? - tvůrce Života. Skrze prostý pocit toho, že jsem tvůrcem života, mohu uvádět mysl i tělo (které používám jako nástroj) do stavu, jaký se mi zlíbí. Já to cítím. Kdy pouze obracím pozornost do svého nitra (svého vnitřního duchovna), cítím JÁ, které tvoří (dává) Život a dělá svou práci.

Vím, že dokud neuslyšíš JÁ, tedy to, čím doopravdy jsi, do té doby neporozumíš mému vysvětlení, a to je to nejjednodušší, co mohu napsat. Vím, čím jsem, cítím to něco a vidím jak tvoří Život skrze jednoduché povědomí toho faktu.

Když víš, čím jsi, když vidíš a cítíš to, co bys popsal výrazem 'JÁ vědomě tvořím Život', tehdy nic víc nepotřebuješ. Tvé nitro, duchovní a emocionální povědomí to umožňuje, že se neptáš na nic víc, protože víš, že není lepší odpovědí, rady, ukázky či vysvětlení než ten obraz, který cítíš.

Tehdy také víš, když osoba říká: 'vyživuji se z prány', 'žiji Světlem', 'Bůh mi dává tu lásku', že ta osoba buď neumí lépe vyjádřit co cítí nebo necítí čím ve skutečnosti je.

Proč by ses měl omezovat? Proč bys měl být závislý na práně, Světle od Boha? Samozřejmě, můžeš tím vyživovat své tělo, pokud si tak zvolíš. Můžeš s tím také přestat, když pocítíš své JÁ, tedy to, čím opravdu jsi. Tehdy už to není jenom jídlo a voda, také Bůh, Světlo či prána nebudou to potřebné k životu. Již nebudeš omezený 'žitím ze Světla', 'výživou z prány', 'milostí a láskou Boha', protože budeš mít na výběr. Budeš si moci zvolit, nejen zda jíst či nejíst, dýchat či ne, budeš mít na výběr také mezi: živit se pránou, Světlem nebo ne, žít z milosti Boží či ne.

Na co se zaměříš, to tě bude živit a od čeho se odvrátíš, to se stane pro tvůj život nepotřebné. Tak či onak, budeš-li to brát na vědomí či ne, vždy tvoříš svět ve kterém žiješ podle pravidel a zásad tebou vytvořených.

JÁ jsem tvůrcem Života, Světla, Lásky, prány, dechu a jídla. Mysl a tělo, které mi slouží jako nástroj poznání (jinak: zábavy) jsem též stvořil a stále modifikuji. Mohu si užívat všeho co jsem stvořil, čili jídla, vzduchu, vody, prány, Světla a Lásky, Boha. Mohu tím vším živit svou mysl i tělo. Mohu to též odhodit jako nepotřebné pro mou další zábavu a, prostě, žít sám s vědomím toho, že to JÁ jsem tvůrcem Života.

A co? Rozumíš teď více, jak se to děje, že člověk může žít bez jídla? Rozumíš též, proč Mistři odcházejí a nevyučují lidi? Jak mohou učit o něčem, co intelekt není schopen pochopit? Jak vysvětlit něco, co člověk ještě nepocítil?

Čím zřetelněji to pocítíš, čím ve skutečnosti jsi, tím více inedia a jiné 'nemožné' věci se budou pro tebe stávat přirozenější. A také tím méně budeš hledat vně sebe, protože tím více budeš cítit, že všechno to je už v tobě, a vlastně, ty jsi tím zdrojem."