Na diskuzi  

Zobrazeno 3879x

Ram Bahadur Bomjan - breathariánský buddhistický chlapec

Ram Bahadur Bomjan je známý jako "buddhistický chlapec", Palden Dorje - jeho oficiální dharma jméno - a Tapasvi Bomjan. Tapasvi znamená v sanskrtském významu slova duchovní lékař. Ram Bahadur Bomjan je obdařen disciplínou a dovedností nepřetržitě meditovat více než čtyři roky bez jídla a pití. Od 16. května 2005 se šířil po celém světě věhlas jeho schopnosti žít tak dlouhou dobu bez jídla.

Před zahájením jeho duchovního hledání se Ram Bahadur Bomjan zdál být typickým hochem, leč s jedinečnými vlastnostmi. Byl narozen 9. dubna 1990 v Bungjoru, v okresu Bara v Nepálu, byl jedním z pěti synů obyčejné tamangské rodiny z vesnice Ratanpuri. Vyrostl v nezávislou, zdrženlivou osobu, která preferuje moc nemluvit. Od dětství byly jeho zvyky jiné než u ostatních. Neměl sklon k hádkám a bojům. Od začátku nechodil do přeplněných míst nebo do míst zájmů.

Jako dítě Tapasvi Bomjan miloval zvířata a projevoval horlivý zájem o duchovno. Jeho projev byl velmi jemný a zdvořilý a takový byl i ve své duchovní praxi. Od samého začátku miloval cítící bytosti. Když viděl, že nějaká zvířata byla zraňována nebo zabíjena, pak je chránil.

V roce 2005 Tapasvi Bomjan šel na pouť. Navštívil Lumbini, město světového dědictví UNESCO blízko hranic s Indií, kde se narodil princ Siddhartha Guatama v roce 563 př.n.l. Siddhartha, který byl později znám jako Šákjamuni Buddha, opustil královský palác, aby mohl v izolaci meditovat po mnoho let a dosáhnout nejvyšší úrovně osvícení. Tapasvi Bomjan pak pokračoval ve svém duchovním hledání a cestoval do Pokhary v Nepálu a Dehradunu v Indii.

Na konci své cesty se Bamjan vrátil do Ratanapuri. Raději, než aby sdílel své vnuknutí k dosažení osvícení s rodinou, se Tapasvi Bomjan tiše usadil pod posvátným stromem, zahalil se do šátku, zavřel oči, vzpřímeně se posadil se zkříženýma nohama. Zůstal v hluboké meditaci bez přestávky k jídlu nebo pití po dobu tří měsíců.

Po prvních třech měsících byl Tapasvi Bomjan probuzen ze své meditace díky několika uštknutím hadem. Měl zřetelný pocit, že hadí uštknutí pro něj byly testy k překonání s cílem dosáhnout Nirvány (Věčné blaženosti). Došel k závěru, že aby vyléčil uštknutí a složil test, musí meditovat dalších šest let bez pití tekutin a jedení jídla a v té době získá osvícení. Vrátil se do meditačního stavu rozhodnutý dosáhnout svého cíle.

16. dubna 2005 nejprve zůstal pod fíkovníkem na východní straně. Pak se přesunul na západní stranu a zůstal na západní straně po dobu 10 měsíců. Po 10 měsících opustil toto místo a vstoupil do Halkhoriového lesa v rozsáhlých Charkoských lesích. V průběhu celé 20 měsíční meditace a následného delšího období Tapasvi Bomjan zůstával bez potravy zcela spoléhající k udržení svého života na kosmickou energii nebo pránu. Dal jasně najevo veřejnosti i oddaným: "Šest let budu meditovat." Neuvedl, co se stane potom.

A nedávno jsme dostali informaci, že téměř čtyři roky jeho meditace se chýlí ke konci - uběhly 3 roky a 11 měsíců. Rozhodnutí Tapasvy Bomjana roky meditovat, pochází z jeho ušlechtilého a soucitného srdce. "Budu zachraňovat všechny bytosti a lidi tohoto světa." To je jeho cíl.

Zprávy o buddhistickém chlapci, který žil měsíce bez potravy a meditoval, se šířily po celém světě. Davy lidí se shromažďovaly, aby se podívaly na Tapasvi Bomjana - někteří hledají své vlastní duchovní probuzení, jiní z úcty k jeho koncentraci. Mezi těmi, kteří ho navštívili, byli někteří, co chtěli otestovat platnost tvrzení, že může žít bez jídla a vody. Vědci tvrdí, že lidské tělo může získávat energii po několik týdnů z uložených tuků a proteinů, nicméně po třech až čtyřech dnech tělo potřebuje vodu. Existuje nespočet příběhů o duchovních vůdcích, kteří ovládali mimořádnou sílu, jak přežít dlouhé období půstu.

Tapasvi Bomjan poskytl vědcům příležitost zkoumat reakce svého těla, které umožní obyčejným lidem pochopit, jak dosáhnout stejných výsledků. Podle knihy Paramahansa Jóganandy: "Jóga z Bhagavad Gity: Zasvěcení do indické univerzální vědy Božské realizace," může kdokoli ovládnout své smysly včetně svých orgánů odtažením svého vědomí od stimulací. Každý může řídit svou životní sílu. Tímto udělá smysly méně aktivní a minimalizuje jejich zprávy do mozku. Zaměřování na materiální svět je prenatálním zvykem, který způsobuje rozptýlení smyslů. Když otočíme mysl a vědomí dovnitř, praktikující zakusí duševní vytrvalost a klid.

Královská nepálská akademie věd a technologie naplánovala provádění neinvazních testů. Během vyšetřování dali vědci soukromí umístěním záclony kolem Tapasva Bomjana. Zamýšleli objevit, jak Bamjan přežil bez jídla a vody. Ztratil malé množství hmotnosti. V souladu s buddhistickou filosofií, že lidské tělo může přežít s nízkou aktivitou své životní síly, jeho vlasy i nadále rostou a jeho tělo se stalo odolné na teplo a chlad. Během 30 minutového vyšetření Tapasvi Bomjana jen třikrát vdechl a vydechl, nicméně polykal sliny a pohnul očními víčky. Kriya Yoga je meditační metoda pro zpomalení dechu. Paramahansa Jógananda vysvětluje: "Praktikující se učí rozpustit vdechovaný a vydechovaný vzduch do vjemu chladných a teplých proudů, které jdou nahoru a dolů páteří, on pak cítí jak má své tělo udržováno těmito vnitřními proudy životní síly a ne jejich průvodním jevem - dechem. Postupně zjistí, že tyto dva proudy páteře se převádí do jedné životní síly, magneticky přitahující ze všech tělesných buněk a nervů posílení z prány."

Vědci dospěli po prozkoumání Tapasvi Bomjana k závěru, že jeho tělo zpomalilo své tělesné funkce tak, aby jeho orgány udržely život s minimálním úsilím. Stále ještě někteří skeptici hledali viditelné důkazy mimořádných schopností buddhistického chlapce. Televizní štáb odůvodnil, že pokud by lidské tělo požadovalo tekutiny do čtyř dnů, pak budou filmovat Tapasvi Bomjana 24 hodin denně během čtyř po sobě jdoucích dnů. Kameramani nastavili své kamery několik kroků naproti Tapasvi Bomjana. Natáčeli po čtyři dny a noci, zatímco on bez spaní, bez jedení, bez pití nepřetržitě meditoval. Po čtyřech dnech kameramani usoudili, že pokud byl schopen žít čtyři dny bez jídla a vody, pak je Tapasvi Bomjan schopen žít bez jídla po neurčitou dobu.

V 16 letech Bamjan změnil celou vesnici. Mnoho jeho následovníků přijalo soucitnou stravu bez živočišných produktů, jako výsledek jeho povzbuzení. Celá jeho rodina přešla na vegetariánství.

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz