Na diskuzi  

Zobrazeno 3351x

Indický mystik bez jídla - Giri Bala

Indická jogínka Giri Bala se stala slavnou po celém světě díky Jóganandovu "Životopisu jogína". V této knize Jógananda popsal příběh vyprávěný vychovatelem jeho bratra, Sthiti Lal Nundy: "Poznám Giri Bala dobře,"řekl mi Sthiti Babu. "Využívá jistou techniku, která jí umožňuje žít bez jídla. Byl jsem její nejbližší soused v Nawabganj při Ichapire. Dal jsem si na tom záležet, sledoval jsem ji pozorně a nikdy jsem nezjistil žádný důkaz, že přijímala jídlo nebo pití. Můj zájem nakonec vzrostl natolik, že jsem se obrátil na Maharadžu z Burdwanu a požádal ho, aby to přezkoumal. Byl tím příběhem ohromen a tak ji pozval do paláce. Ona souhlasila se zkouškou a žila po dva měsíce zamknutá v malé části jeho příbytku. Později se vrátila na návštěvu paláce na 20 dní a potom kvůli třetí zkoušce na 15 dní. Samotný Maharadža mi řekl, že tato 3 přísná vyšetřování ho přesvědčila bez jakýchkoliv pochybností, že ona nic nejí."

Podivujíc se tomuto příběhu po více než 25 let, Jógananda se nakonec rozhodl, že ji navštíví osobně. Cítil, že to bylo důležité, aby její život "byl přiblížen světu, který už dovno zapomněl na vnitřní boží stravu."

Když se s ní střetl v roce 1936 v domě její rodiny v Biure v Indii, nejedla žádné jídlo ani nic nepila už 56 let. Přestože žila život bez jídla více než půl století, byla obrazem dokonalého zdraví, moudrosti a laskavosti: "Její oči se třpytily jako doutnající uhlíky ve stínu jejího čela. Byli jsme očarováni nejdobrotivější a nejmilejší tváří, tváří uvědomění a porozumění, osvobozenou od poskvrny pozemské připoutanosti... Přestože nesla stopy věku, nebyla vyčerpaná. Její olivová pleť zůstala čistá a zdravá."

Jógananda dále popisoval dětskou nevinnost v jejím konání a smysl pro vzácný mír a duchovnost, který "ji obaloval jako jemně zářivý závoj". Podle Jóganandy, jako všeobecné pravidlo, velcí světci a jogíni se vyhýbají pohledu veřejnosti a více se zaměřují na vnitřní svět. Avšak když nastane vhodná doba, odhalí svůj způsob života pro dobro ostatních. Takový je i případ Giri Bala, kterou Jógananda označil jako světici.

Během rozhovoru odhalil, že Giri Bala měla pokornou duši, která považovala samu sebe za nevýznamnou osobu, služebníčku všech. I přesto, že sama žila bez jídla, ráda vařila pro druhé.

Když jí bylo 12 let, rozhodla se Giri Bala úplně přestat jíst a přijímat tekutiny. Podle Jóganandy její výživa pocházela "z jemnějších energií vzduchu a slunečního světla a z kosmické energie, která dobíjí vaše tělo prostřednictvím prodloužené míchy."

Viditelně Giri Bala žila z duchovního požehnání Boha. Proč a jak si zvolila žít život bez jídla a pití? Po laskavých otázkách Jóganandy a na jeho prosbu, že by její život měl být dán ve známost lidem na východě i západě, Giri Bala začala vyprávět svůj příběh:

"Narodila jsem se v lesních oblastech. Mé dětství nebylo vůbec ničím pozoruhodné. Bylo ovládáno nepřekonatelnou chutí k jídlu. V mladých letech jsem byla zasnoubena. Má matka mě často varovala: 'Dítě, snaž se překonat svou nenasytnost. Když nadejde tvůj čas žít mezi cizími lidmi v rodině tvého manžela, co si o tobě pomyslí, jestli strávíš celé své dny jezením?' Pohroma, kterou předpovídala, se stala skutečností.

Měla jsem jen 12 let, když jsem se připojila k manželově rodině v Nawabganj. Má tchýně mě zahanbovala ráno, v poledne i večer kvůli mým žravým zlozvykům. Její spílání však bylo převlečeným požehnáním a vzbudilo mé spící duchovní tendence. Jednoho rána byl její výsměch až krutý. Řekla jsem: 'Brzy ti dokážu, že se nikdy více nedotknu jídla, dokud budu žít.' Moje tchýně se posměšně zasmála. 'Tak!' řekla, 'jak ty dokážeš žít bez jídla, když nedokážeš žít bez přejídání se?' Tato poznámka byla nepopiratelná!

Avšak železné rozhodnutí upevnilo mého ducha. Na skrytém místě jsem hledala svého Nebeského Otce. 'Pane,' modlila jsem se bez přestávky, 'prosím, sešli mi gurua, který mě naučí žít z Tvého světla a ne z jídla.' Přemohla mě nebeská extáze. Vedena blahoslaveným kouzlem, vydala jsem se do Nawabganj GHAT na Ganze."

Bylo to na řece Gangky, když se náhle pro ní zhmotnil její Mistr. Před jejíma udivenýma očima jí řekl, že je seslán Bohem, aby naplnil její nezvyklou a naléhavou modlitbu. "Od dnes budeš žít z hvězdného světla, tvé tělesné atomy budou nasycené z nekonečného proudu." Potom ji zasvětil to techniky kria jógy, která zahrnovala jednu mantru a dechové cvičení. Bylo to prostřednictvím koncentrace a meditace, že byla schopna získat vládu nad svými fyzickými potřebami jídla. "Není v tom žádný lék ani magie, nic kromě kria jógy."

Spoléhajíce se zcela na Boha, co se týká výživy, Giri Bala nebyla nikdy nezdravá a nezažila žádnou nemoc. Necítila velmi potřebu spánku a rozhodla se trávit noc v meditaci. Během dne prováděla své denní aktivity.

Její tělo neprodukovalo žádné výměšky. Když se náhodně poranila, cítila jen slabou bolest. Pomocí meditační techniky dokázala ovládat i své srdce a dech. Přestože přebývala ve fyzickém světě, Giri Bala získala přístup i do duchovního světa, a ve svých vizích byla schopna vidět svého guru a ostatní Mistry.

Proč jí Bůh splnil její prosbu žít pouze z Jeho Světla namísto jídla? Giri Bala prozradila, že Bůh chtěl "dokázat, že člověk je Duch... Aby ukázal, že duchovním pokrokem se může postupně naučit žít z Věčného Světla a ne z jídla." Vskutku, všechny bytosti potřebují pro život energii. Svou energii získáváme z takových zdrojů, jako je jídlo, voda, vzduch, sluneční světlo a dech. Avšak jen upřímný a pokročilý duchovní praktikující, který skutečně touží být uvolněný z pasti a potřeb fyzického těla a zcela se spoléhá na Boží lásku, je schopen živit se přímo kosmickou energií.

Giri Bala a Theresa Neumann, německá katolická breathariánka, jsou příkladem takovýchto jednotlivců soustředěných na Boha. Pozoruhodné, podle některých, Giri Bala narozená v roce 1868 možná ještě stále žije. Jestli je to pravda, měla by 141 let.

Díky svatému životu Giri Bala a Devraha Baba, jsme znovu svědky úžasné život dávající Boží síly. Jak řekla Giri Bala, není v tom žádný lék ani magie. Musíme se jen vnitřně naladit na Království Boží uvnitř a "duchovním rozvojem ... se naučit žít z Věčného Světla a ne z jídla."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz