Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Mary Ann de Paredes

Svatá Mary Ann de Paredes se narodila 31. srpna 1618 v rodině šlechtického původu v Quitu, v budoucím Ekvádoru. Již po narození přijímala jen velmi omezeně výživu od své matky a to pokračovalo i v dalších letech, často zůstávala několik dní zcela bez jídla. Po většinu času setrvávala v modlitbách a v pokání. Již v dětství se vzdala svých titulů a majetku a od dvanácti let začala žít jako poustevnice v malé komůrce, přijímajíc pouze eucharistii. Zemřela ve 26 letech, v roce 1645. O 200 let později byla blahořečena a o dalších 100 let později vysvěcena.