Na diskuzi  

Zobrazeno 4093x

Mistr Liao Fong-Sheng - Čchi-kung breatharián

Breathariánství je duchovní praktikování, které bylo velmi dobře známo v Číně po tisíciletí. Taoistická kniha "Kniha měsíční nabídky potravy" uvádí, že: "Ti, kteří jedí vítr, budou duchovní a získají dlouhověkost. Ti, kteří jedí obilniny, budou různým způsobem moudří, ale prací si vyčerpají mysl. Ti, kteří jedí trávu, budou hloupí a pošetilí. Ti, kteří jedí maso, budou mít mnoho zlosti. Ti, kteří jedí vzduch, dosáhnou duchovní úroveň věčnosti a získají Tao."

Vzhledem k tomu, že potrava má silný vliv na formulování našeho života a osobnosti, význam přežití bez jídla je detailně popsán v Taoistické sútře "Tai Ping (Peace) Sutra". Říká se tam, že na počátku, když se objevilo lidstvo na Zemi, lidé měli stejné složky energie v těle, jako Nebe a Země a nepotřebovali jídlo k přežití. První lidé záviseli na přímé absorpci Jing a Jang, neboli kosmické energie. Nicméně vzhledem k postupnému poklesu a odcizení z Boží cesty zapomněli na Zdroj, inklinovali přímo k iluzím a všechny schopnosti lidstva degenerovaly a tak se objevila bolest z hladu. Výsledkem bylo, že pokud není příjem potravy nebo pití, stane se smrt jistotou. Z toho důvodu bylo soucitným Nebem lidstvu dovoleno jíst. Z tohoto důvodu Taoismus přijal postupnou metodu žití bez jídla, nejprve začíná menším množstvím jídla a lehčí chutí a pak pokračuje na fázi přežívání ze vzduchu, dokud se člověku duch a vnitřní orgány nestanou silnější a člověk má méně tužeb, až nakonec pokračuje k totální ztrátě touhy jíst.

Taoismus klade důraz na bytí bez stravy, protože ačkoli potrava může udržet tělo při životě, není to prospěšné pro náš duchovní růst a stane se překážkou v probuzení a pozvednutí ducha. Ví se, že když přestanete konzumovat potraviny, Taoističtí praktikující mohou snížit své fyzické touhy. Život bez jídla může také pomoci Taoistickým praktikujícím mít volnost od omezení a ohraničení fyzickým tělem, které povede k případné kultivaci duše.

Setkali jsme se s praktikujícím čchi-kung, Mistrem Liao Fong-Sheng, který dosáhl stavu bytí bez jídla. Co je čchi-kung? Podle Kennetha Cohena, výkonného ředitele a zakladatele Výzkumného a tréninkového centra čchi-kungu, to je starověká čínská věda. Říká: "Čchi-kung byl ideálním prostředkem pro Taoisty, aby realizovali svůj cíl wuji, což je stav prázdnoty, bdělosti, stav nekonečného vědomí a xing ming shuang xiu, 'pěstování ducha a těla v rovnováze.' Taoisté i praktikující čchi-kungu hledali harmonii jin a jang, uvnitř i vně, pozemské i duchovní, klid i aktivitu."

Prý většinu prací o čchi-kung lze nalézt ve více než 1000 textech v taoistickém zákonu. Abychom se dozvěděli více o praktikování čchi-kungu a breathariánství, dotázali jsme se Mistra Liao Fong-Sheng, který praktikuje čchi-kung a od loňského roku přešel na breathariánství.

Mistře Liao, vysvětlete prosím, pojem inedia.

"Inedia je velmi obtížné popsat. Je to absence jídla, které vůbec nejíte, nebo snížení vaší spotřeby potravin. Hlavní myšlenkou je zkusit se stát vegetariánem. Měli bychom se vyhnout konzumaci masa a obilovin. Třeba se začneme stravovat ovocem nebo polévkou a pak postupně snížíme příjem potravy, dokud nepřestaneme jíst úplně a dosáhneme stavu inedia. Na základě starých definic může být inedia rozděleno do 2 kategorií: přirozené inedia a plánované inedia. Přirozené inedia je jako v mém případě - poté, co jsem praktikoval čchi-kung do určitého stupně, jsem se vzdal jídla přirozeně, ale mé tělo stále může poskytovat výživu k udržení života. Co se týká plánovaného inedia, jsou medikace nebo určité potraviny, které jsou používány na přeměnu vašeho těla, aby chvíli fyzicky udržovaly váš život. Postupně je příjem potravy snižován, až se stanete wateriánem. Někteří dokonce přestanou pít vodu. To je plánované inedia. Ve skutečnosti obě formy inedia jsou velmi podobné. Mají jen rozdílné fáze. Pokud se budete dlouhou dobu držet plánovaného inedia, vstoupíte do stadia přirozeného inedia."

Mistr Liao se jen nedávno stal nezávislým na jídle. Jak dosáhl tohoto stavu? Co ho vedlo ke změně životního stylu? Je zřejmé, že na své cestě musel překonat mnoho překážek.

"Vyrůstal jsem na statku na venkově. Po dokončení studia jsem pracoval jako učitel. Později, jelikož můj plat nestačil pokrýt ohromné léčebné výdaje pro starší v mé rodině, jsem začal podnikat. Podnikání vyžaduje mnoho úsilí a útrap. Po letech tvrdé práce jsem trpěl mnohými nemocemi z povolání."

Mistr Liao se narodil 1959 v Pingtongu na Formose (Taiwanu) ve farmářské rodině. Po studiích pracoval nějakou dobu jako učitel a pak změnil povolání a stal se podnikatelem. Po letech těžké práce trpěl četnými nemocemi z povolání. Poté, co onemocněl, se stal Mistr Liao pravidelným pacientem v ordinaci lékaře. Avšak navzdory častým návštěvám lékaře se jeho zdravotní stav nezlepšoval. Nakonec přestal chodit kvůli osteoartritidě (onemocnění kloubů). Jedinou možností pro něj byla operace obou kolen. Po tomto utrpení se Mistr Liao dal na praktikování samovolného "čchi-kungu," aby si zlepšil zdravotní stav a kvalitu života.

"Učitel čchi-kungu vás hlavně učí použít svou mysl k ovládnutí čchi. Obyčejně, když jsme praktikovali čchi-kung, nám učitel řekl, abychom se soustředili na čchi v žaludku a potom se přesunuli do určité čakry."

Poté, co začal praktikovat "spontánní čchi-kung" se zdraví a kvalita života Mistra Liao ohromně zlepšila. "Pokud praktikujete 'spontánní čchi-kung,' dá vám to do souladu váš zdravotní problém. Upravuje váš oběhový systém, dokud nevyčistí blokace. Jakmile se vyladí oběhový systém, pak můžeme začít mluvit o obnovení vašeho zdraví. Začneme s obnovením našeho zdraví, dále následuje posilování a pak se přesuneme k duchovnímu praktikování. Děláme to po etapách. Po každém sezení se vaše tělo a mysl cítí velmi pohodlně. Zdá se, že všechny toxiny jsou vyloučeny z vašeho těla. Jak se stav bytí bez jídla vyvíjel z praktikování spontánního čchi-kung? Neučil jsem se, jak být nezávislým na jídle. Když jsem praktikoval spontánní čchi-kung, objevilo se to přirozeně. Začalo to zhruba tak minulý listopad. Nejdříve to bylo přerušovaně po dobu asi tak 21 dnů. Po 21 dnech jsem jedl opět jídlo, ale o dva týdny později jsem znovu přestal jíst a pak jsem postupně vstoupil do stavu úplného inedia. Pokud je vaše čchi-kung mocné, jak jsme se již zmínili o kosmu a mikrokosmu, jste nyní jedno s mikrokosmem. Stanete se samoudržovatelným. Vaše tělo začne sbírat vnější energii. Příjem potravin bude snižován a postupně úplně zastaven. Nyní jsem přestal jíst po dobu více než šest měsíců, přes půl roku."

Vzhledem k tomu, že jeho tělo již nadále nepožadovalo fyzickou výživu, Mistr Liao postupně také zcela přestal pít vodu. Jak je proces "jezení vzduchu" možný skrze praktikování čchi-kungu? Mistr Liao se podělil s některými svými postřehy. "To, co se nazývá 'jedením vzduchu', obsahuje přírodní sílu a energii, která existuje v atmosféře - ve stromě, slunečním svitu, měsíčním svitu atd. Tyto energie umožní praktikovat Pi Gu (půst v čchi-kung) a 'jíst vzduch.' Tři jídla mohou být snížena na dvě nebo na jedno jídlo a pak na vůbec žádné, pokud nejste hladový. Tímto způsobem můžeme přejít k breathariánství a následovat nový systém přijímání živin."

Jaký je proces inedia v cvičení čchi-kungu? Mají lidé, kteří nepraktikují čchi-kung odlišná stadia v procesu dosažení bytí bez jídla? Jaké jsou největší překážky, které člověk potřebuje překonat, aby se stal breathariánem? Mistr Liao podal podrobné vysvětlení.

"Obecně platí, že inedia má různé fáze. Obyčejně první tři dny bez jídla je neobtížnější období, protože se přepnete z jedení na nejedení. Mluvím z hlediska breathariána, který je v čchi-kungu na úrovni nezávislosti na jídle. První tři dny zápasíte se zvykem jíst potravu a nyní být bez jídla. To není tak, že nechcete jíst, ale budete se cítit špatně, když budete jíst a všechno vyzvracíte. Nemůžete to spolknout, cítíte se velmi plní, jako byste měli jídlo až v krku. Takže tohle všechno vás nutí vše vyzvracet. První tři dny jsou obtížné vydržet, protože, když uvidíte lidi jíst, budete chtít trochu také, ale vaše tělo to nemůže vzít. Po třech dnech se budete cítit trošku lépe. Potom od 10 do 13 dne se budete cítit unaveně, protože v tomto stadiu se vaše tělo a mysl potřebuje posunout do stavu plného inedia. V tu dobu se snadno unavíte a jste zesláblí. To je bolestné stadium. Ale ve 14. dnu se tělo dostává opět do normálu. Od té doby je to mnohem jednodušší. Už více nemáte problém, že chcete jíst a nemůžete jíst."

Mistr Liao nastínil detaily, co by měl člověk očekávat v přechodovém stadiu včetně nějaké rady, jak se s tím vypořádat.

"Dobu od 1. do 3. dne nazýváme detoxikační. Protože jste přestali jíst, váš žaludek a vnitřnosti jsou během této periody úplně prázdné a všechny toxiny budou vyčištěny z vašeho těla, takže může docházet k častým průjmům. Existuje mnoho předpokladů během detoxikace, jakože máte tmavší stolici nebo tmavě hnědou. Barva vaši moči bude tmavší a kalnější. Pach vašeho těla je silný a nepříjemný - toto všechno je kvůli detoxikaci a zlé čchi je vylučováno kůží a čakrami. Lidé z vás budou ve vaší těsné blízkosti cítit pach podobný jako ze starých lidí. A váš tělesný pach bude možná ještě silnější než to. Někdy uvidíte vycházet nějakou hustou tělesnou tekutinu. Dokonce i váš dech bude špatně páchnout. Není žádný způsob, kterým by se to zastavilo. Jen si častěji vyplachujte ústa."

"Detoxikační období je od 3. dne do 7. dne. Podobně, jako když čistíte vše ve skladu, musíte odstranit všechny nechtěné věci. To je druhé stadium, které začíná třetím dnem. Během prvního týdne po detoxikaci, který nazýváme očistným obdobím, se odstraní všechny nežádoucí uložené prvky Z detoxikace člověk postupuje do dalšího stádia - čištění. Během této očistné doby začne vaše tělo spalovat tuky a nadměrnou výživu. Pokud máte nadváhu, přebytečný tuk bude za těchto podmínek pomalu spalován pryč, proto možná zažijete pocit pálení a budete se cítit fyzicky slabí. Ústy nebudete cítit chuť. V tomto stavu si můžete dát do úst trochu nějaké ostré zeleniny. To jen, abyste se cítili lépe. To je takzvané očistné období."

Čeho bychom si měli být vědomi a jak bychom měli překonat každý problém, který se nám namane, jakmile jsme prošli procesem, jak se stát nezávislým na jídle?

"Můžete mít průjem, je to jedna z forem detoxikace. Během této doby byste měli pít víc vody a musíte to dělat přiměřeně. Pít více vody, to neznamená pít neustále. Jenom pijte dost vody. Protože člověk je po průjmu dehydrován - to není dobré - takže během inedia musíme pít podle potřeby. Jak už jsem říkal předtím: 'Cesta bez cesty;' používejte to moudře. Musíte to tedy dělat přiměřeně. Během detoxikace se můžeme cítit unaveni - nemyslete si, že jste nemocní. To je normální reakce. Kvůli detoxikaci a obnově se samozřejmě budete cítit unaveni a slabí. Když budete během inedia čelit nějaké speciální situaci, můžete to přechodně zastavit. Když si vaše rodina bude myslet, že jste nemocen, měli byste jim vysvětlit, že to není anorexie. Inedie je metoda, která rozvíjí potenciál člověka. Musíte to jednoznačně vysvětlit vaší rodině. Aby nebyli zmatení."

"Jakmile jsme prošli první etapou, která trvala asi 3 - 7 dnů, naše tělo začíná podstupovat čištění. V této čistící fázi se naše tělo zbavuje všeho, co je nadbytečné nebo nepotřebné, jako třeba přebytečný tuk. Další fází je seřízení. Během období seřízení vyladíme vše, co je nezbytné. Když budete v tomto stadiu, budete mít pocit, že vaše tělo je lehčí. Proč? Protože jste právě vyklidili vaše zásoby a spálili všechny přebytečné tuky, tudíž se budete cítit lehčeji. Dokud budete ve vyrovnávací době, můžete cítit, jak se vám napíná volná kůže po spalování tuků. V tomto vyrovnávacím období bude kůže pružnější. To znamená, že vám pomalu zmizí vrásky. Během tohoto stadia vám možná také zmizí některé vaše charakteristické vrásky. Začátkem vyrovnávacího období pokračuje vaše tělo ve fyzickém prokazování výhod nezávislosti na jídle."

"Po tomto vyrovnávacím období, na 15. den, se další stadium nazývá zotavovací období. Potom, co byl 'sklad' připraven a vyladěn, ho nyní začneme používat. Tohle je začátek skutečného inedia. Protože jsme zrekonstruovali naši základnu a nyní ji začnete používat. V tomto bodě nezáleží na tom, jestli praktikujete čchi-kung, nebo jiný druh duchovního praktikování, budete mít dvojnásobné výsledky s polovičním úsilím. Jinými slovy, můžete získat velký výsledek jenom s malým úsilím. A vaše fyzická kondice je ve svém nejlepším stavu. Pokud máte hodně zdravotních problémů, v očistném období budou odstraněny. Během zotavovacího období budou vyladěny a opraveny takové ty dlouhé vleklé nemoci, tudíž se vám zlepší váš fyzický stav, budete se cítit energičtí, silnější a budete potřebovat méně spánku. Vložili jste trochu úsilí, ale máte dobré výsledky."

Podobně jako jiné osobnosti nezávislé na jídle - jako Jericho Sunfire, Phan Tấn Lộc nebo Akahi - když procházíme procesem inedia, touhu a chuť po jídle změníme z masa na rostlinnou stravu a nakonec můžeme žít z kosmické energie nebo prány. V tomto bodě podle Mistra Liao naše tělo odmítne a nebude vyžadovat žádnou formu fyzikální potravy.

"Obecně to můžeme rozdělit do třech kategorií. V první kategorii člověk snižuje spotřebu jídla - jí velmi málo. Pořád jedí a pijí, ale přestanou jíst maso a obilniny. A také množství přijatého jídla je velmi malé, bude stačit nějaká zelenina a ovoce. Jedním příkladem je minulý Mistr Guang Qin, který jedl jenom ovoce. V druhé kategorii člověk přestane jíst, ale pije vodu. Třetí kategorie je brethariánství. Člověk přestává jíst úplně. Poslední fáze je nejlepší. V žádné z těchto kategorií nebudete cítit hlad. A vaše mysl je bystrá a vaše fyzická kondice je dobrá. Nemusíte moc spát a vaše fyzická kondice je ve své nejlepší formě. Samozřejmě budete dobře vypadat, budete silní a zdraví a pak jako výsledek bude prodloužení života."

"Během inedia se vám zlepší mnoho zdravotních příznaků, jako diabetes, obezita a vysoký krevní tlak. Jako u mě, měl jsem předtím dnu. Když jsem jedl buráky, dokonce třeba jen jeden burák, trpěl jsem celou noc. Během mého druhého pokusu o inedia jsem byl ze dny zcela vyléčen. Tím, že nejíme potraviny, se odnaučujeme naší materiální závislosti na tomto světě. Pouze s kosmickou energií pro výživu našeho těla můžeme zaměřit více naši pozornost na božskou univerzální energii. Tímto způsobem může inedia také ovlivnit naše duchovní praktikování. Inedia je velmi užitečná. Inedia může pomoci pozvednout naše tělo, mysl a ducha. Proto inedie pomohla mnoha duchovním praktikujícím dosáhnout osvícení. Například křesťané se postí a modlí se, aby jim to pomohlo postoupit v duchovnu a vnímat Božské vedení."

"Pojďme se podívat na naše minulé mudrce. V buddhismu to byl Shakyamuni Buddha, který také procházel obdobím inedia. V křesťanství Ježíš Kristus měl také zkušenost s obdobím bez jídla. Hippocrates, praotec lékařství ze starověkého Řecka, byl dobrý v terapii jídlem a radil svým pacientům léčit své nemoci půstem. Socrates také využil inedia na očištění a pozdvihnutí své duše. Proto je to velmi dobrá metoda, kterou každému doporučuji. Ale musíte jasně pochopit celý proces. Nepokoušejte se být nezávislým na jídle bez tohoto pochopení. To by vám podlomilo zdraví. Pro ty, kteří by se chtěli stát nezávislými na jídle, třeba jen na krátkou dobu, laskavě poskytl Mistr Liao některé velmi užitečné tipy a vedení. Ve skutečnosti pro ty, kteří nechtějí inedii praktikovat dlouhodobě, odporoučí bezmasou rostlinnou stravu. Výukový proces pro inedia vyžaduje jisté poznání. Je potřeba zdůraznit jednu věc, a to že i když se nechcete učit inedii, měli byste se pokusit jíst méně, protože to bude dobré pro vaše zdraví. Možná nechcete praktikovat inedii ale měli byste snížit svou spotřebu potravin, protože když jíte příliš mnoho, nahromadí se vám příliš mnoho jídla ve vašem žaludku a budete potřebovat strávit všechnu tuto potravu, která bude spotřebovávat hodně kyslíku. Proto když se najíte příliš do plna, chce se vám spát. Existuje rčení, že 'přejídání se zapříčiňuje strádání naší duše.' Vlastně mnohá odporučení radí jíst 'jenom do 80% sytosti'. Dovolte svému trávicímu systému být po více než 10 hodin prázdným, aby se během tohoto času zbavil nahromaděného plynu. Nejlepší cestou je být vegetarián, vyhnout se konzumaci masa. Protože vegetariánství napomáhá našemu metabolismu a vyrovnává a udržuje v dobrém stavu naši autonomní nervovou soustavu. Každý ví, že konzumace masa v nás zanechává 'mastné' pocity a způsobuje nám mastné onemocnění jater. Proto všichni vegetariáni mají mírně zásaditou krev. Proto se jejich svaly a ostatní části těla neunaví snadno. Mají jasnější mysl a nezažívají ospalost. Další věc je, že když jsou zvířata porážena, jejich nevraživost se hromadí v mase. Když konzumujete maso, tato nevraživost se promění v toxiny, které nejsou dobré pro vaše tělo. Takže jaké kroky máme udělat ke snížení konzumace potravin, abychom si zlepšili své zdraví? Měli bychom na tom pracovat asi takto - můžete si postupně přesunout čas večeře. Například si ji můžete přesunout z 20 hod na 19 hod, pak na 18 hod. Postupně můžete odpoledne přestat jíst. A tak jíte dvě jídla denně. Jezte ráno a v poledne a ne večer. Mohlo by to být ze začátku obtížné. Jako doplněk můžete večer jíst ovoce nebo něco pít. Pomalu si navyknete nevečeřet a budete zdravější. Poté, co sníte snídani nebo oběd, si může váš zažívací systém odpočinout, aby mohl provádět své vylučovací funkce. Takovýmto způsobem může být vaše tělo a mysl v rovnováze. To je pro vás lepší."

A co když chceme přestat jíst a naučit se, jak se stát nezávislým na jídle na dlouhou dobu? Mistr Liao vysvětlil detailně proces a tipy.

"Nejdříve, během inedia musíte shromáždit související informace jak se stát nezávislým na jídle a jasně to pochopit abyste nepodlehli panice. Pak přirozeně vstupte do stádia inedia, nenuťte se: Pokud byste se do toho nutili, vaše tělo by nebylo připraveno, jen byste si ublížili. Když vstoupíte do inedia, musíte neustále sledovat a kontrolovat každou reakci vašeho těla a rozumět svému stavu, pak můžete bezpečně dokončit inedii a v dobrém zdraví. Musíte si pečlivě uspořádat práci, rodinu a své mentální podmínky. Každý aspekt potřebuje přizpůsobení. Jestli někdy budete mít příležitost stát se nezávislým na jídle, musíte ji pevně uchopit, protože je to velmi dobré pro vaše tělo, mysl a duši. Nakonec chci mluvit o poměrné inedii a o úplné inedii. Úplná inedie znamená úplné zastavení konzumace potravin. Poměrná inedie znamená příležitostně trošku jíst a pít. Někdy se během inedie tyto dvě formy vzájemně vyměňují; neměli bychom trvat ani na jedné. Měli bychom to nechat přirozeně běžet. Nekontrolujte to myslí. Mohlo by vám to poskytnout negativní výsledky."

Než uzavřeme dnešní pořad, rád bych sdělil našim ekologickým divákům, soucitné poselství Mistra Liao v souvislosti s kritickým stavem naší planety. "Máme příliš mnoho masa, neomezenou poptávku po spotřebě masa. Nyní jsme svědky důsledků klimatických změn na Zemi, chov zvířat je příčinou čislo jedna globálního oteplování. Nejnovější vědecká zpráva ukazuje, že živočišná výroba způsobuje více než 50% emisí skleníkových plynů, což je víc než všechny emise z dopravy. Existuje spousta mezinárodních konferencí, kde jsou klimatické změny prioritou na seznamu jednání. Například si vemte Boao Fórum pro Asii. Je mnoho lidí, kteří se otevřeně dovolávají snížení spotřeby masa. Nižší spotřebou masa se sníží emise CO2. Toto je jedno z řešení ke snížení globálního oteplování. Jelikož jsme o tom tak mnoho mluvili, měli bychom chápat, že inedia je nejlepší cesta na vyřešení tohoto problému. V této fázi globálního oteplování a planetární krize bychom měli snížit spotřebu masa. Jděte směrem k vegetariánství. Pokud nemůžete praktikovat inedii jako já, díky čchi-kungu, chtěl bych vám navrhnout snížení spotřeby masa a být vegetariánem, také snížit počet jídel ze 3x na 2x denně. Nejenže je to dobré pro vaše tělo, ale také pro životní prostředí. Děkuji vám všem."

Děkujeme Mistře Liao za čas, ve kterém jste se s námi podělil o vaše zkušenosti, jak být nezávislým na jídle. Vaše vysvětlení fází inedia dalo našim věrným divákům lepší porozumění procesu žití z prány.

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz